Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
20%
IX.2.1.2 Гэр бүл, хүүхэд, ахмадын соёл, амралтын цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 23.2 0.0 100% Хянагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
10%
XIII.1.2.15 Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/ 85.4 0.0 12.3% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
30%
VIII.2.1.1 Замын хөдөлгөөний байнгын пост /улсын хэмжээнд/ 12.7 0.0 15% Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
30%
VIII.2.1.1 Замын хөдөлгөөний байнгын пост /улсын хэмжээнд/ 12.4 0.0 15% Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
10%
XIII.1.2.15 Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/ 7.7 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
20%
XII.1.1.334 Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо/ 233.7 0.0 13% Хянагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
30%
VIII.2.1.9 Цагдаагийн хэлтсийн барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум/ 203.5 0.0 11% Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
60%
XII.2.1.31 Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, 800 суудал /Завхан, Улиастай сум/ 880.9 0.0 9% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
30%
XI.3.3 Орон сууцуудын лифт шинэчлэлт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29 дүгээр хороо, 22а, 22б, 23а дугаар байр/ 181.2 0.0 49.13% Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
50%
XI.2.28 Орон сууцын байруудын цахилгаан шатны засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ 112.8 0.0 39.13% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр