Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
50%
XIII.1.2.15 Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/ 7.6 0.0 0.04% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
90%
IV.2.7 Төрийн ордны инженерийн шугам сүлжээ, танхимуудын их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 64.8 0.0 50% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
100%
XII.1.1.274 Сургуулийн спорт заалын барилга /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, Гүнгалуутай цогцолбор сургууль/ 246.5 246.5 61% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
100%
XII.2.1.65 Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Баянхонгор, Шинэжинст сум/ 300.5 300.0 25% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
100%
XIII.1.1.14 Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 1,315.2 277.5 71% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
100%
XII.1.1.223 Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Ренчинлхүмбэ сум/ 555.0 555.0 37% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
100%
VII.2.1.1 Татварын хэлтсийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/ 114,000,000.0 114.0 100% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
90%
XII.2.1.4 Соёл, спортын төвийн барилга /Өмнөговь, Номгон сум/ 239.7 0.0 88.6% Захиалагч хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
100%
XII.2.2.12 Соёлын төвийн барилгын их засвар /Увс, Завхан сум/ 148.4 148.4 100% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
100%
XII.2.1.50 Соёлын төвийн барилга /Увс, Түргэн сум/ 369.6 369.6 21.3% Олгосон Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр