Явц Хуулийн дугаар Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл Төлөв
1
10%
XVII.1.41 Эрүүл мэндийн төвийн их засвар, өргөтгөл /Баянхонгор, Баацагаан сум/ 28.2 0.0 100% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
2
80%
XVII.2.1 Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Архангай, Булган сум/ 50.0 0.0 100% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
3
30%
XVII.1.6 Сум дундын эмнэлгийн барилга /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/ 74.1 0.0 2% Хянасан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
4
60%
XII.1.1.26 Дотуур байрын барилга, 60 ор /Сэлэнгэ, Түшиг сум/ 180.0 0.0 60% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
5
80%
XI.1.41 Тосгоны нэгдсэн халаалтын систем /Булган, Хангал, Хялгант сум/ 1,041.4 0.0 100% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
6
10%
XI.1.31 Сумын төвийн инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээ, барилга байгууламж /Дорноговь, Алтанширээ сум/ 563.0 0.0 90% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
7
60%
XII.2.1.63 Соёл, спортын цогцолборын үлдэгдэл санхүүжилт /Булган, Сэлэнгэ сум/ 280.0 0.0 100% ТХОГ хүлээж авсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
8
10%
IV.1.34 Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Эрдэнэхайрхан сум/ 189.3 0.0 11% Илгээсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
9
80%
XVII.2.2 Эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /Архангай, Жаргалант сум/ 50.0 0.0 100% ТСГ Захиалагчруу шилжүүлсэн Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр
10
50%
XII.1.1.179 Дотуур байрын барилга /Төв, Угтаалцайдам сум/ 595.5 0.0 100% Баталгаажуулсан Явц

Санхүүжилтийн явц Дэлгэрэнгүй


Хүсэлтийн дүн
Гэрээний дугаар
Төлөв
Компаны нэр
Гэрээний дүн
Гэрээний нэр