Улсын дээд шүүхийн байруудын их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
285.7
Төслийн нэр
Улсын дээд шүүхийн байруудын их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/
Төлөв
ТХОГ хүлээж авсан
Компаны нэр
"Баяндэ" ХХК
Гэрээний дүн
436.3 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Улсын дээд шүүхийн конторын барилгын засварын ажил
"Баяндэ" ХХК
Хянагч байгууллага байхгүй
УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ
"Баяндэ" ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
60%
Улсын дээд шүүхийн байруудын их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 285.7 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
90%
Улсын дээд шүүхийн байруудын их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 36.4 0.0 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
10%
Улсын дээд шүүхийн байруудын их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 285.7 0.0 52.2% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
100%
Улсын дээд шүүхийн байруудын их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 199,886,820.0 199.8 73% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
5
100%
Улсын дээд шүүхийн байруудын их засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 48.5 48.5 100% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2019002577
  • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:48:35
  • Хүсэлт гаргагч pos04
  • 2019 онд санхүүжих дүн 2,000.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XXII.2.1
Аймаг, нийслэл
Улаанбаатар
ТЕЗ
УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Төслийн ангилал
Хөрөнгө оруулалт
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
2,000.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2019
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Хянагч байгууллага байхгүй
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ