Сургуулийн барилгын их засвар, гадна бохир усны шугам, цооног, ариун цэврийн байгууламж /Сүхбаатар, Сүхбаатар сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
139.0
Төслийн нэр
Сургуулийн барилгын их засвар, гадна бохир усны шугам, цооног, ариун цэврийн байгууламж /Сүхбаатар, Сүхбаатар сум/
Төлөв
Захиалагч хүлээж авсан
Компаны нэр
ЦОДММ ХХК
Гэрээний дүн
698.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
XII.1.2.33 Сургуулийн барилгын их засвар, гадна бохир усны шугам, цооног, ариун цэврийн байгууламж / Сүхбаатар сум/
ЦОДММ ХХК
Сүхбаатар аймгийн ГХБХБГ
Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга
ЦОДММ ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
90%
Сургуулийн барилгын их засвар, гадна бохир усны шугам, цооног, ариун цэврийн байгууламж /Сүхбаатар, Сүхбаатар сум/ 139.0 0.0 20% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
90%
Сургуулийн барилгын их засвар, гадна бохир усны шугам, цооног, ариун цэврийн байгууламж /Сүхбаатар, Сүхбаатар сум/ 279.0 0.0 40% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
90%
Сургуулийн барилгын их засвар, гадна бохир усны шугам, цооног, ариун цэврийн байгууламж /Сүхбаатар, Сүхбаатар сум/ 279.0 0.0 40% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2019002066
  • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:45:04
  • Хүсэлт гаргагч pos04
  • 2019 онд санхүүжих дүн 709.6 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
XII.1.2.33
Аймаг, нийслэл
Сүхбаатар
ТЕЗ
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Их засвар
Төслийн ангилал
Хөрөнгө оруулалт
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
709.6 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2019
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Сүхбаатар аймгийн ГХБХБГ
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга