Хүүхдийн тоглоомын парк /Орхон, Баян-Өндөр сум, Рашаант баг/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
79.6
Төслийн нэр
Хүүхдийн тоглоомын парк /Орхон, Баян-Өндөр сум, Рашаант баг/
Төлөв
Илгээсэн
Компаны нэр
Шинжүү ХХК
Гэрээний дүн
180,100,706.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Хүүхдийн тоглоомын парк /Орхон, Баян-Өндөр сум, Рашаант баг/
Шинжүү ХХК
Орон нутгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
Орхон аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Орхон аймгийн Засаг дарга
Шинжүү ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
10%
Хүүхдийн тоглоомын парк /Орхон, Баян-Өндөр сум, Рашаант баг/ 79.6 0.0 79% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
10%
Хүүхдийн тоглоомын парк /Орхон, Баян-Өндөр сум, Рашаант баг/ 104.3 0.0 80% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
90%
Хүүхдийн тоглоомын парк /Орхон, Баян-Өндөр сум, Рашаант баг/ 173.4 0.0 58% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
90%
Хүүхдийн тоглоомын парк /Орхон, Баян-Өндөр сум, Рашаант баг/ 142.2 0.0 64% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
5
90%
Хүүхдийн тоглоомын парк /Орхон, Баян-Өндөр сум, Рашаант баг/ 140.0 0.0 59.3% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2019001479
  • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:42:07
  • Хүсэлт гаргагч pos04
  • 2019 онд санхүүжих дүн 2,000.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
IX.2.1.15
Аймаг, нийслэл
Орхон
ТЕЗ
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Төслийн ангилал
Хөрөнгө оруулалт
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
2,000.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2019
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Орон нутгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Орхон аймгийн Засаг дарга