Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Зэрэг сум/

Сүүлийн санхүүжилтийн явц

Хүсэлтийн дүн
170.6
Төслийн нэр
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Зэрэг сум/
Төлөв
Баталгаажуулсан
Компаны нэр
"Батхэрэйд" ХХК
Гэрээний дүн
1,137,671,349.0 (сая ₮)
Гэрээний нэр
Ховд аймгийн Зэрэг сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга угсралтын ажил
"Батхэрэйд" ХХК
Аймгийн засаг дарга
Ховд аймгийн Засаг дарга
Сангийн яам ТХОГ
Сангийн яам ТСГ
Ховд аймгийн Засаг дарга
"Батхэрэйд" ХХК

Санхүүжилтийн хүсэлтүүд

Явц Төслийн нэр Хүсэлт (сая ₮) Олгосон (сая ₮) Ажлын гүйцэтгэл
1
50%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Зэрэг сум/ 170.6 0.0 15% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
2
100%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Зэрэг сум/ 397.9 397.9 35% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
3
100%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Зэрэг сум/ 87,998,287.0 88.0 92% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
4
100%
Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Зэрэг сум/ 568.5 559.4 50% Дэлгэрэнгүй

Санхүүжилтийн явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

уншиж байна...

Төлөв Хүлээн авсан Огноо Шийдвэрлэсэн Огноо Хугацаа
Гүйцэтгэгч:
Захиалагчийн хяналт:
Захиалагч:
Сангийн яам ТХОГ:
Сангийн яам ТСГ:
Захиалагч:
Гүйцэтгэгч:
  • Төслийн дугаар 2019001350
  • Хүсэлт гаргасан огноо 2019-05-12 19:41:39
  • Хүсэлт гаргагч pos04
  • 2019 онд санхүүжих дүн 1,250.0 (сая ₮)

Ерөнхий мэдээлэл

Хуулийн дугаар
IV.1.37
Аймаг, нийслэл
Ховд
ТЕЗ
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА
Эдийн засгийн ангилал
Барилга байгууламж
Төслийн ангилал
Хөрөнгө оруулалт
Хүчин чадал
Төсөвт өртөг
1,250.0 (сая ₮)
Эхлэх огноо
2019
Дуусах огноо
2019
Хуулийн төсөлд
Хянагч байгууллага
Аймгийн засаг дарга
Эрх шилжүүлсэн байгууллага
Ховд аймгийн Засаг дарга